Der blev, på et ekstra ordinært generalforsamling d. 3. september 2020, besluttet at Forældreforeningen lukker ned.

Foreningens aktiver overgår til SUB udvalget til oplevelser i ungdomsforeningen, så der stadig bliver udlandsture i fremtiden Tak for nu.

På vegne af bestyrelsen Mette Bech-Møller